Om mig

img_3606

Välkommen till min hemsida!

Mitt namn är Peter Gunnebro. En av mina styrkor är att se helhet och koppla ihop olika utmaningar med effektiva lösningar inom skola och utbildning. Mycket av det jag gör är kopplat till digitalisering. Jag har under många år arbetat med att utveckla digitala lärmiljöer som passar människan, individen, där hon själv befinner sig i sitt lärande. Alla fungerar vi på olika sätt och jag vet av erfarenhet att kunskap om och nyttjande av digitala verktyg och lärmiljöer öppnar upp möjligheter för individer att lyckas i sitt lärande. Digitalisering underlättar för människor som har behov av samordning och struktur, och det har vi väl alla ibland, eller hur?

Jag arbetar också som frilansmusiker där
jag anlitas till att spela gitarr, pedal steel gitarr och squareneck dobro med diverse artister och anlitas för diverse studiopålägg i samband med demos och skivinspelningar, liveuppträdanden m.m.

Jag har precis avslutat ett projekt som syftar till att höja den digitala kompetensen hos lärare, rektorer och elever inom Dalarnas 15 kommuners vuxenutbildning. Målet är att länets vuxenutbildningar med stöd av ny teknik ska kunna leverera mer flexibel och anpassad undervisning för vuxenstuderande med Asperger syndrom, ADHD och autism. Mycket fokus har legat på att introducera nya inspirerande arbetssätt som med stöd av ny teknik och molntjänster för elever närmare den verklighet som råder i företag och arbetsliv. Mitt arbete syftar till att inspirera till nya pedagogiska tankesätt som stöttar det livslånga lärandet och hjälper fler elever att lyckas i skolan.

Mina kompetensområden är:

  • IKT (Informations- och kommunikationsteknik) och Flexibelt lärande (eng. Blended learning) – med inriktning på NGL (Next Generation Learning), användande av ny teknik och digitala verktyg för lärande och arbete
  • Frilansmusiker
  • Projektledning
  • Kompetensutvecklingsfrågor med betoning på IT-kunskap inom vuxenutbildning, gymnasieskola och småföretag
  • Filmuppdrag – Informationsfilmer
  • Skapa hållbara digitala strukturer för nätverk mellan människor och organisationer som behöver samarbeta

På min hemsida kan du läsa mer om mig och vad jag kan hjälpa till med.

Väl mött!
/Peter Gunnebro

Kontakta mig!

Personliga referenser från personer jag arbetat med