Detta är projektet DalaWux – Flexibelt Lärande

Under 2015 och 2016 har vi drivit projektet DalaWux – Flexibelt Lärande. Syftet med projektet är att göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta har skett genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter fått kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande. Mitt roll i projektet har varit att utbilda deltagarna. Se videopresentationen om projektet här.

Besök projektbloggen: https://flexibeltlarande.wordpress.com/

I den här kortfilmen förklarar jag vad Blended Learning är för något

I den här kortfilmen förklarar jag vad ”Flippat klassrum” är för något

Se filmen om projektet