Filmuppdrag – Film om projektet Flexibelt Lärande

Under 2015 fick jag i uppdrag att producera en film om projektet Flexibelt Lärande.

Syftet var att inspirera lärare och pedagoger inom vuxenutbildningen att börja jobba mer med ett flexibelt lärande, blended learning och flipped classroom för vuxenstuderande med ADHD, Aspergers syndrom och Autism.

Är du/ni i behov av en informationsfilm av något slag? Hör av er till mig så diskuterar vi gemensamt ett bra upplägg för detta. Jag kan hjälpa till med allt från att skriva manus, filma, redigera och klippa till att skapa den färdiga slutprodukten.