Filmuppdrag – Ny film om att leva med Asperger och ADHD

Möt Samuel, 27 år, som i den här filmen berättar om hur det är att leva med Asperger syndrom och ADHD på samma gång. Syftet med filmen är att ge lärare inom Dalarnas vuxenutbildning ökad förståelse kring dessa diagnoser för att kunna förbättra och anpassa lärmiljön för vuxenstuderande med dessa utmaningar.
Längd: 10 minuter
Filmen är producerad av Peter Gunnebro för DalaWux 2016 med stöd av SPSM och är en del i ett praktiskt metodmaterial för lärare och pedagoger inom vuxenutbildningen.