Projektavslut NordPlus Handheld E-learning i Island

I mitten av juni 2018 var jag tillsammans med min arbetskollega Lena Palm Eriksson (DalaWux) på arbete i Island. Under ett års tid har vi deltagit i ett NordPlus-projekt tillsammans med vuxenutbildningar från Island, Grönland, Danmark, Norge och Lettland. Projektet hette Handheld E-learning och syftade till att genom erfarenhetsutbyte mellan de deltagande länderna utbyta erfarenheter och kunskaper inom området handheld e-learning, d.v.s. lärande med stöd av digitala verktyg. Under projekttiden träffades projektgruppen på plats i de olika länderna där vi hade diskussioner och erfarenhetsutbyten. Det var ypperliga tillfällen för mig och de övriga projektdeltagarna att få besöka de olika utbildningsenheterna på plats och se hur dom jobbade och vad som ligger i ”framkant” på detta område och vad som kan utvecklas i de olika länderna.

Mötet i Island var det sista i projektet och då skulle projektet knytas ihop. Den 19 juni höll vi ett öppet webinarium där vi tillsammans presenterade vårt arbete. Jag spelade in webinariet och för den intresserade finns det här nedan att beskåda.

Varje land presenterade sitt bidrag och det arbete dom lagt ner i projektet. Jag och min kollega Lena har tillsammans skapat en hemsida kring ämnet samt skapat en videopresentation som vi visade upp under webinariet. Även den finns att beskåda nedan.

Jag kommer inom sinom tid att publicera foton från mina resor i detta projekt.

Länken till hemsidan (Sveriges bidrag): http://flexibeltlarande.se/handheldelearning/