Projektavslut för DalaWux – Flexibelt lärande 2.0

Så var det då dags att knyta ihop säcken efter två intensiva, lärorika och fantastiskt roliga år med projektet DalaWux – Flexibelt lärande!

Mellan januari 2015 och december 2016 har jag haft förmånen att få arbeta med det mycket spännande och utvecklande projektet DalaWux – Flexibelt lärande som nu går mot sitt slut. Min roll i projektet har varit att utbilda lärare/pedagoger inom Dalarnas femton kommuners vuxenutbildningar samt att utveckla nya arbetssätt med stöd av IKT som stödjer ett flexibelt lärande inom Dalarnas vuxenutbildning.

Syftet med projektet har varit att göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta har skett genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter fått kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande lett av mig. Tillsammans med mina mycket kompetenta kollegor i projektteamet bestående av projektledare Lena Palm Eriksson och projektutvärderare Torbjörn Skarin, samt med stöd av forskning och specialpedagogik genom forskare Ebba Ossiannilsson och specialpedagog Anette Ingels har vi lyft kompetensen kring flexibelt lärande inom Dalarnas vuxenutbildningar. Mer om medarbetarna i vårt projektteam kan du läsa här. På vår projektblogg kan du läsa mer om projektet som helhet.

Vi har skapat ett praktiskt metodmaterial för flexibelt lärande

All den kunskap, dokumentation och erfarenheter vi skaffat oss under projektets två år har vi nu kokat ihop till en ”slutprodukt” i form av ett lättillgängligt och praktiskt metodmaterial. Materialet kan användas för att sprida och implementera kunskapen om tillgänglighet, flexibelt lärande, blended learning och flipped classroom till lärare, skolledning och övriga personalkategorier inom vuxenutbildningen. Vi har valt att publicera materialet som en webbsite under namnet www.flexibeltlarande.se. Jag har ansvarat för utveckling och skapande av denna webbplats samt för projektets blogg.  Vi hoppas att materialet ska vara till stor nytta för och underlätta för skolledning och lärare som står inför utmaningen att införa ett mer flexibelt lärande på sina vuxenutbildningar.