Projektledare

projektledare

Att jobba med projekt är fantastiskt roligt! Med tålamod, kunskap, erfarenhet, social kompetens och ett pedagogiskt förhållningssätt blir det lättare att lyckas med sina projekt. Att arbeta som projektledare kan liknas vid att vara kapellmästare för en jazzorkester. Alla måste få improvisera inom givna ramar medan trummisen håller en fast takt.

Mellan 2010 och 2014 arbetade jag som projektledare för ESF-projektet Dalalyft där vi kompetensutvecklat mer än 450 småföretagare och deras drygt 1700 anställda i Dalarna. I denna roll har jag jobbat med projektledning, verksamhets & kompetensanalyser, företagscoachning, tillgänglighetsfrågor, NGL (Next Generation Learning), uppbyggnad av arbetsmetoder och digitala verktyg, IT-stöd m.m. Jag kan med facit i hand säga att mina många år som företagare har varit till stor nytta i detta projekt.

Jag projektleder tillsammans med ett sammansvetsat team Dala Open Stage som idag är en av Dalarnas största öppna artistscener. Som kapellmästare för det egna husbandet (DOSBANDET) ligger på mitt ansvar att arrangera bandet och musiken för allehanda artister som vi kompar, ett fantastiskt utvecklande och roligt uppdrag!

Välkomna att höra er om ni önskar min hjälp med att ro ert projekt i land!

Kontakta mig!