Projektmöte NordPlus Handheld E-learning på Grönland

Projektmöte NordPlus Handheld E-learning på Grönland

30 oktober, 2016 Av av dalapeter

I oktober 2016 hade vi vårt första projektmöte med NordPlus Handheld E-learning i Sisimiut på Grönland. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge, Danmark, Grönland, Island och Lettland. 

Jag och min arbetskollega Lena Palm Eriksson (DalaWux) deltog i vårt första projektmöte i Sisimiut på Grönland. Under ett års tid har vi deltagit i ett NordPlus-projekt tillsammans med vuxenutbildningar från Island, Grönland, Danmark, Norge och Lettland. Projektet hette Handheld E-learning och syftade till att genom erfarenhetsutbyte mellan de deltagande länderna utbyta erfarenheter och kunskaper inom området handheld e-learning, d.v.s. lärande med stöd av digitala verktyg. Under projekttiden träffades projektgruppen på plats i de olika länderna där vi hade diskussioner och erfarenhetsutbyten. Det var ypperliga tillfällen för mig och de övriga projektdeltagarna att få besöka de olika utbildningsenheterna på plats och se hur dom jobbade och vad som ligger i ”framkant” på detta område och vad som kan utvecklas i de olika länderna