Detta var ESF-projektet Dalalyft

Detta var ESF-projektet Dalalyft

11 december, 2016 Av av dalapeter

Mellan 2010-2014 arbetade jag bl.a. som projektledare för ESF-projektet Dalalyft.

Dalalyft kompetensutvecklade närmare 1700 chefer och anställda i 450 småföretag i länet. Utbildningsinsatserna grundade sig på kompetensbehovsanalyser och samordnades över branschgränser på företagens egna villkor i tid och rum. Digitala dellösningar var en förutsättning för att detta skulle vara möjligt.

I mina generella arbetsuppgifter ingick tät kontakt med företagare, företagsrådgivning, administration av utbildningar och uppföljningar, strategisk planering, deltagande i den långsiktiga politiska förankringen av kompetensförsörjningsprocessen och vidareutvecklingen av metoder och modeller.

Mitt arbete med Dalalyft har jag presenterat vid möten i Polen, Belgien och på konferenser i bl.a. Stockholm.

Dalalyft har knutit nya spännande kontakter med projekt och universitet i Limburg och i Gent samt diskuterat med EU-parlamentariker Marita Ulvskog om EUs syn på kompetensutveckling i småföretag, tillgänglighet och jämställdhet. Vi jobbar nu vidare med vår mission att kratta manegen för våra småföretag i Dalarna som bland de viktigaste ingredienserna vi har för tillväxt i länet.

Se en liten kortfilm om Dalalyft

En skojig och annorlunda projektsammanfattning

Vi skapade en skojig och annorlunda projektsammanfattning av projektet Dalalyft här: http://dalalyft.petergunnebro.com/#/

Dalalyft uppmärksammades även i Sveriges Riksdag

Dalalyft hade transnationella samarbetspartners i Europa bl.a. med Högskolan i Gent i Belgien och deras ESF-projekt LeGenD. Jag besökte projektteamet i Gent vid ett flertal tillfällen där vi hade många givande arbetsmöten tillsammans. I filmen nedan berättar deras projektledare Brecht De Schepper om vårt samarbete.

Dalayft meets LeGenD in Belgium

Dalamodellen – ett ”projekt i projektet”

I Dalalyft drev vi parallellt ytterligare ett ”projekt i projektet” som vi kallade ”Dalamodellen.”

Dalamodellen gick ut på att utveckla hållbara lärmiljöer för solo- och mikroföretag där lärandet kan ske ”just in time” i nätverk utan att störa produktionen. Lärmiljön utgjordes av en mix mellan fysiska möten och digitala lösningar (NGL) med möjlighet till pedagogisk interaktivitet. Deltagarna lärde sig söka ny kunskap och bidra till att sprida kunskap.

Vi skapade en NGL-blogg som hade till syfte att fungera som en källa till digital kunskap för småföretagare. Du hittar bloggen här: www.dalamodellen.blogspot.se

DalaWux slutkonferens del 1 och 2

Dalalyft Story - Klicka på bilden och kolla genom presentationen!