ESF-projektet Dalalyft utnämndes till strategiskt viktigt projekt i Sverige för tillgänglighetsfrågor

11 december, 2016 Av av dalapeter

I min roll i ESF-projektet Dalalyft (2010-2014) engagerade jag mig starkt i bl.a. tillgänglighetsfrågor för företagare. Detta ledde till att vi blev utnämnda till 1 av totalt 4 strategiskt viktiga projekt i Sverige och medförde djupare samarbete med andra ESF-projekt i bl.a. Polen. 

”Jag gjorde en resa som egen företagare. Innan jag började här i projektet, började jag jobba med tillgänglighet utan att ens fatta det. En god vän till mig störtade i livet och efter lång tid, när han började resa sig, frågade han om han fick komma till min firma och bara vara, det var en bra väg för honom att komma tillbaks. Det blev en början. En tid senare frågade AF mig om jag kunde ta emot en kille med Aspbergers syndrom. Från början hade han inget självförtroende alls, men växte och tog sig an allt viktigare uppgifter. Det slutade med att han hade hand om all databashantering, byggde upp en helt ny webbshop i företaget. När han fick växa i sin roll och fick stöd började han prata med kunder och tog ett kliv in i försäljningen.

Den här bakgrunden gjorde att när jag kom in i Dalalyft och läste om tillgänglighet som ett obligatoriskt kriterium så var det väldigt lätt och naturligt att låta det bli en viktig del, vi har skapat särskilda utbildningar kring tillgänglighet, kopplat till det som är den främsta drivkraften för varje företag – lönsamhet.”

Gunnar Svensson, Integratia, arbetade vid den här tidpunkten som utvärderare och gjorde fördjupad studie om tillgänglighet kring projektet Dalalyft som du kan läsa i det här nedan.

http://media.petergunnebro.com/2016/12/Fördjupad-studie-Tillgänglighet-Gunnar-Svensson-Integratia.pdf