Det värmländska Be digital-konceptet har blivit utsett som ett av åtta nationellt goda exempel!

Det värmländska Be digital-konceptet har blivit utsett som ett av åtta nationellt goda exempel på ett framgångsrikt sätt att jobba med företags digitala utveckling. Be digitals metodik innehåller en guidning i företagets hela digitala resa, test av företagets digitala mognad, matchning mot leverantörer och samarbetspartners, inspiration och nätverk. Företagen ska genom insatserna uppnå en större…

av dalapeter 12 juni, 2020 Av

Projektavslut NordPlus Handheld E-learning i Island

I mitten av juni 2018 var jag tillsammans med min arbetskollega Lena Palm Eriksson (DalaWux) på arbete i Island. Under ett års tid har vi deltagit i ett NordPlus-projekt tillsammans med vuxenutbildningar från Island, Grönland, Danmark, Norge och Lettland. Projektet hette Handheld E-learning och syftade till att genom erfarenhetsutbyte mellan de deltagande länderna utbyta erfarenheter…

av dalapeter 4 oktober, 2018 Av

Jag blev intervjuad om mitt yrke i programmet ”Morgon” i P4 Dalarna

http://media.petergunnebro.com/2017/03/Intervju-Radio-Dalarna-16-mars-2017.mp3 Imorse blev jag intervjuad i programmet ”Morgon” i P4 Dalarna. ”Spännande dalfolk som har något intressant att berätta supertidigt på morgonen” var slogan som inledde programpunkten. Johan Sjöstrand från Borlänge blev intervjuad föregående morgon och berättade då om sitt yrke som billackerare, dock med sin särskilda specialitet och talang att motivlackera och måla pinstriping på klassiska…

av dalapeter 16 mars, 2017 Av

Detta var ESF-projektet Dalalyft

Mellan 2010-2014 arbetade jag bl.a. som projektledare för ESF-projektet Dalalyft. Dalalyft kompetensutvecklade närmare 1700 chefer och anställda i 450 småföretag i länet. Utbildningsinsatserna grundade sig på kompetensbehovsanalyser och samordnades över branschgränser på företagens egna villkor i tid och rum. Digitala dellösningar var en förutsättning för att detta skulle vara möjligt. I mina generella arbetsuppgifter ingick…

av dalapeter 11 december, 2016 Av

Detta är projektet DalaWux – Flexibelt Lärande

Under 2015 och 2016 har vi drivit projektet DalaWux – Flexibelt Lärande. Syftet med projektet är att göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta har skett genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenheter fått kompetensutveckling och handledning kring IKT och…

av dalapeter 11 december, 2016 Av

ESF-projektet Dalalyft utnämndes till strategiskt viktigt projekt i Sverige för tillgänglighetsfrågor

I min roll i ESF-projektet Dalalyft (2010-2014) engagerade jag mig starkt i bl.a. tillgänglighetsfrågor för företagare. Detta ledde till att vi blev utnämnda till 1 av totalt 4 strategiskt viktiga projekt i Sverige och medförde djupare samarbete med andra ESF-projekt i bl.a. Polen.  ”Jag gjorde en resa som egen företagare. Innan jag började här i projektet,…

av dalapeter 11 december, 2016 Av

Filmuppdrag – Ny film om att leva med Asperger och ADHD

Möt Samuel, 27 år, som i den här filmen berättar om hur det är att leva med Asperger syndrom och ADHD på samma gång. Syftet med filmen är att ge lärare inom Dalarnas vuxenutbildning ökad förståelse kring dessa diagnoser för att kunna förbättra och anpassa lärmiljön för vuxenstuderande med dessa utmaningar. Längd: 10 minuter Filmen…

av dalapeter 4 november, 2016 Av

Projektmöte NordPlus Handheld E-learning på Grönland

I oktober 2016 hade vi vårt första projektmöte med NordPlus Handheld E-learning i Sisimiut på Grönland. Projektet var ett samarbetsprojekt mellan Sverige, Norge, Danmark, Grönland, Island och Lettland.  Jag och min arbetskollega Lena Palm Eriksson (DalaWux) deltog i vårt första projektmöte i Sisimiut på Grönland. Under ett års tid har vi deltagit i ett NordPlus-projekt…

av dalapeter 30 oktober, 2016 Av