Kategori: Filmuppdrag

Projektavslut NordPlus Handheld E-learning i Island

I mitten av juni 2018 var jag tillsammans med min arbetskollega Lena Palm Eriksson (DalaWux) på arbete i Island. Under ett års tid har vi deltagit i ett NordPlus-projekt tillsammans med vuxenutbildningar från Island, Grönland, Danmark, Norge och Lettland. Projektet hette Handheld E-learning och syftade till att genom erfarenhetsutbyte mellan de deltagande länderna utbyta erfarenheter…

av dalapeter 4 oktober, 2018 Av

Filmuppdrag – Ny film om att leva med Asperger och ADHD

Möt Samuel, 27 år, som i den här filmen berättar om hur det är att leva med Asperger syndrom och ADHD på samma gång. Syftet med filmen är att ge lärare inom Dalarnas vuxenutbildning ökad förståelse kring dessa diagnoser för att kunna förbättra och anpassa lärmiljön för vuxenstuderande med dessa utmaningar. Längd: 10 minuter Filmen…

av dalapeter 4 november, 2016 Av

Filmuppdrag – Film om projektet Flexibelt Lärande

Under 2015 fick jag i uppdrag att producera en film om projektet Flexibelt Lärande. Syftet var att inspirera lärare och pedagoger inom vuxenutbildningen att börja jobba mer med ett flexibelt lärande, blended learning och flipped classroom för vuxenstuderande med ADHD, Aspergers syndrom och Autism. Är du/ni i behov av en informationsfilm av något slag? Hör av er…

av dalapeter 27 juni, 2016 Av