Kategori: Kompetensutvecklingsprojekt

Det värmländska Be digital-konceptet har blivit utsett som ett av åtta nationellt goda exempel!

Det värmländska Be digital-konceptet har blivit utsett som ett av åtta nationellt goda exempel på ett framgångsrikt sätt att jobba med företags digitala utveckling. Be digitals metodik innehåller en guidning i företagets hela digitala resa, test av företagets digitala mognad, matchning mot leverantörer och samarbetspartners, inspiration och nätverk. Företagen ska genom insatserna uppnå en större…

av dalapeter 12 juni, 2020 Av

Detta var ESF-projektet Dalalyft

Mellan 2010-2014 arbetade jag bl.a. som projektledare för ESF-projektet Dalalyft. Dalalyft kompetensutvecklade närmare 1700 chefer och anställda i 450 småföretag i länet. Utbildningsinsatserna grundade sig på kompetensbehovsanalyser och samordnades över branschgränser på företagens egna villkor i tid och rum. Digitala dellösningar var en förutsättning för att detta skulle vara möjligt. I mina generella arbetsuppgifter ingick…

av dalapeter 11 december, 2016 Av