Digital affärsrådgivare

De 9 digitala motorerna är:

1. Värderingar, Vision och Mission

2. Strategiarbete

3. Organisation

4. Processer

5. Infrastruktur

6. Data & analys

7. Erbjudande & Intäktsmodell

8. Kontaktytor

9. Relationer

Jag guidar dig och ditt företag genom er digitala resa!

Jag jobbar idag som digital affärsrådgivare i ”Be digital” åt stiftelsen Compare i Karlstad. Rådgivningen finansieras av Tillväxtverket i samarbete med Visit Värmland, DigitalWell Arena och Almi Värmland.

I mitt jobb som digital affärsrådgivare hjälper ditt företag att kartlägga er digitala mognad och ger rådgivning kring hur ni kan effektivisera ert arbete och öka konkurrenskraften genom att ställa om till ett mer digitalt arbetssätt och förhållningssätt.  

Hur går den digitala rådgivningen till? 

Vid två tillfällen träffas vi för digital rådgivning. Varje möte tar ca 3 timmar. Vi går tillsammans genom en kartläggning som syftar till att hjälpa dig och dina medarbetare att strukturera upp era tankar kring ert digitaliseringsarbete. 

Rådgivningen kan ske på plats hos er och/eller online via videomöte.

Vi utgår ifrån de 9 digitala motorerna som är ett sätt att jobba strategiskt och strukturerat med företagets digitala resa. Genom att analysera en motor i taget kan får vi en bra överblick kring vilka de viktigaste insatserna kring digitalisering i ditt företag är, nu och framåt. 

Utifrån vad som kommer fram i kartläggningen kan ni sedan göra en handlingsplan, fundera kring vad ni har egen kompetens kring, kan och bör göra  göra på egen hand, samt vad ni kan tänkas behöva hjälp med från personer med olika typer av spetskompetens

"Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras"

Som företagare gäller det att hänga med, ställa om och tänka nytt för att inte omkörd av konkurrenterna!