Digital affärsrådgivare

De 9 digitala motorerna är:

1. Värderingar, Vision och Mission

2. Strategiarbete

3. Organisation

4. Processer

5. Infrastruktur

6. Data & analys

7. Erbjudande & Intäktsmodell

8. Kontaktytor

9. Relationer

Är ditt företag anpassat för att möta konkurrensen och kunderna i en allt mer digital tid?

Är du företagare och känner dig som apan på bilden när det gäller digitalisering?

Vi lever i en minst sagt digital tid där saker händer snabbt. Världen förändras. Många företag upplever att det är svårt att hänga med i utvecklingen och att veta vad som behöver göras för att inte tappa konkurrenskraft och förlora kunder som en följd av kraftigt förändrade kundbeteenden.  

Genom digital rådgivning hjälper jag dig och ditt företag att kartlägga behovet av att digitalisera verksamheten för att bibehålla konkurrenskraften och kunderna!

På ett pedagogiskt och strukturerat sätt hittar vi ditt företags vägar framåt för ett lyckat digitaliseringsarbete.

Hur går den digitala rådgivningen till? 

Vid två tillfällen träffas vi för digital rådgivning. Varje möte tar ca 3 timmar. Vi går tillsammans genom en kartläggning som syftar till att hjälpa dig och dina medarbetare att strukturera upp era tankar kring ert digitaliseringsarbete. 

Rådgivningen kan ske online via videomöte och/eller på plats hos er.

Vi utgår ifrån de 9 digitala motorerna som är ett sätt att jobba strategiskt och strukturerat med företagets digitala resa. Genom att analysera en motor i taget får vi en bra överblick över vilka de viktigaste insatserna kring digitalisering i ditt företag är, nu och framåt. 

Utifrån vad som kommer fram i kartläggningen kan ni sedan göra en handlingsplan, fundera kring vad ni har egen kompetens kring, kan och bör göra  göra på egen hand, samt vad ni kan tänkas behöva hjälp med från personer med olika typer av spetskompetens.

Jag jobbar till vardags som digital affärsrådgivare i projektet ”Be digital” åt stiftelsen Compare i Karlstad. Rådgivningen finansieras av Tillväxtverket i samarbete med Visit Värmland, DigitalWell Arena och Almi Värmland.

I mitt projektuppdrag hjälper jag småföretag i Värmlands glesbygd att kartlägga sin digitala mognad. I rådgivningen ger jag konkreta tips kring hur företagaren själv kan effektivisera sitt arbete och anpassa sina affärserbjudanden till att bli mer digitala, för att bättre matcha kundernas förändrade digitala köpbeteende. Målet med rådgivningen är att ge företagaren nya insikter och verktyg för att öka konkurrenskraften, säkerställa fortlevnad och bibehålla nöjda kunder.

"Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras"

Som företagare gäller det att hänga med, ställa om och tänka nytt för att inte omkörd av konkurrenterna!