Digitaliseringscoach

De 9 digitala motorerna är:

1. Värderingar, Vision och Mission

2. Strategiarbete

3. Organisation

4. Processer

5. Infrastruktur

6. Data & analys

7. Erbjudande & Intäktsmodell

8. Kontaktytor

9. Relationer

Är ditt företag anpassat för att möta konkurrensen och kunderna i en allt mer digital tid?

Är du företagare och känner dig som apan på bilden när det gäller att jobba digitalt?

Om du svarat ja på den frågan så är du inte ensam!

Vi lever i en minst sagt digital tid där saker händer snabbt. Världen förändras. Många företagare upplever att det är svårt att hänga med i utvecklingen och att veta vad som behöver göras för att inte tappa konkurrenskraft och förlora kunder som en följd av kraftigt förändrade kundbeteenden.

Tag min hand, jag coachar er genom det digitala träsket!

Som digitaliseringscoach lyssnar jag in era behov och fokuserar sedan konkret och handfast på att ge er den hjälp som krävs för att ni ska komma igång med er digitala utvecklingsresa, helt utifrån ert företags förutsättningar! Rådgivningen sker via videomöte och bygger mycket på ”learning-by-doing”, d.v.s. att du/ni får chans att och lära genom att göra under noggrann handledning av mig.

På ett pedagogiskt och strukturerat sätt hittar vi ditt företags vägar framåt för ett lyckat digitaliseringsarbete.

Hur går det till? 

Vi utgår ifrån de 9 digitala motorerna som är ett sätt att jobba strategiskt och strukturerat med företagets digitala resa. Genom att analysera en motor i taget får vi en bra överblick över vilka de viktigaste insatserna kring digitalisering i ditt företag är, nu och framåt. 

Utifrån vad som kommer fram i kartläggningen kan ni sedan göra en handlingsplan, en strategi som säkerställer att ni lägger er dyrbara tid på rätt saker! 

Jag jobbar till vardags som digital affärsrådgivare i projektet ”Be digital” åt stiftelsen Compare i Karlstad. Rådgivningen finansieras av Tillväxtverket i samarbete med Visit Värmland, DigitalWell Arena och Almi Värmland.

I mitt projektuppdrag hjälper jag småföretag i Värmlands glesbygd att kartlägga sin digitala mognad. I rådgivningen ger jag konkreta tips kring hur företagaren själv kan effektivisera sitt arbete och anpassa sina affärserbjudanden till att bli mer digitala, för att bättre matcha kundernas förändrade digitala köpbeteende. Målet med rådgivningen är att ge företagaren nya insikter och verktyg för att öka konkurrenskraften, säkerställa fortlevnad och bibehålla nöjda kunder.

"Allt som kan digitaliseras kommer att digitaliseras"

Som företagare gäller det att hänga med, ställa om och tänka nytt för att inte omkörd av konkurrenterna!