IKT-coach (för vuxenutbildning)

Jag har under många år jobbat bl.a. som IKT-utvecklare/coach och webbansvarig inom DalaWux som är ett samordningsorgan för den kommunala vuxenutbildningen i Dalarnas femton kommuner. Det handlar om att jobba med IKT (Information/Kommunikation/Teknologi) för göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta sker genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenutbildningar får kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande lett av mig.

I min roll som IKT-utvecklare försöker jag att alltid ligga i ”framkant” när det gäller kunskapen om hur vi med stöd av pedagogiska tankesätt och digitala hjälpmedel kan hjälpa elever att lyckas med sin skolgång och sin inlärning.

I min roll som IKT-coach coachar och utbildar jag lärare och övrig personal inom vuxenutbildningen att bemästra digitala verktyg för skapande och flexiblare undervisning.

Vad betyder IKT?

IKT. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är den del av informationsteknik (IT) som bygger på kommunikation mellan människor. Digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte och hur sådan teknik används i undervisningen tillhör det IKT-pedagogiska området. Förenklat skulle man kanske kunna säga att en IKT-utvecklare är en skolutvecklare med inriktning “fokus på digitala möjligheter” eller “fokus på digitalt lärande”.