IKT-utvecklare

Jag har under många år jobbat bl.a. som IKT-utvecklare och webbansvarig inom DalaWux som är ett samordningsorgan för den kommunala vuxenutbildningen i Dalarnas femton kommuner. Det handlar om att jobba med IKT (Information/Kommunikation/Teknologi) för göra undervisningen mer tillgänglig och anpassad till elever inom vuxenutbildningen med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som exempelvis ADHD och Autism/Aspergers syndrom. Detta sker genom att rektorer och utvalda lärare inom Dalarnas vuxenutbildningar får kompetensutveckling och handledning kring IKT och flexibelt lärande lett av mig.

I min roll som IKT-utvecklare försöker jag att alltid ligga i ”framkant” när det gäller kunskapen om hur vi med stöd av pedagogiska tankesätt och digitala hjälpmedel kan hjälpa elever att lyckas med sin skolgång och sin inlärning.

Vad betyder IKT?

IKT. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är den del av informationsteknik (IT) som bygger på kommunikation mellan människor. Digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte och hur sådan teknik används i undervisningen tillhör det IKT-pedagogiska området. Förenklat skulle man kanske kunna säga att en IKT-utvecklare är en skolutvecklare med inriktning “fokus på digitala möjligheter” eller “fokus på digitalt lärande”.