Projektledare

Att jobba med projekt är fantastiskt roligt! Med tålamod, kunskap, erfarenhet, social kompetens och ett pedagogiskt förhållningssätt blir det lättare att lyckas med sina projekt. Att arbeta som projektledare kan liknas vid att vara kapellmästare för en jazzorkester (projektmedarbetarna). Som projektledare låter man, likt kapellmästaren, projektmedarbetarna improvisera inom givna ramar medan man själv ser till att alla spelar i synk och slutar samtidigt.

Mellan 2010 och 2014 arbetade jag som projektledare för ESF-projektet Dalalyft där vi kompetensutvecklade mer än 450 småföretagare och deras drygt 1700 anställda i Dalarna inom ledarskap, marknadsföring- & sälj, effektiviserat företagande genom digitalisering, affärsengelska, tillgänglighet, jämställdhet m.m. I denna roll jobbade jag med projektledning, verksamhets & kompetensanalyser, företagscoachning, tillgänglighetsfrågor, uppbyggnad av arbetsmetoder och digitala verktyg, IT-stöd m.m. Jag kan med facit i hand säga att mina många år som företagare har varit till stor nytta i detta projekt.

Jag projektleder Dala Open Stage som idag är en av Dalarnas största öppna scener för musik och folkbildning. Som kapellmästare för det egna husbandet (DOSBANDET) ligger på mitt ansvar att arrangera bandet och musiken för allehanda artister som vi kompar, ett fantastiskt utvecklande och roligt uppdrag!

Som projektledare för Dala Open Stage ser jag till att kommunikationen fungerar mellan medverkande artister, husbandet och alla samarbetspartners. Det är många människor som berörs och tillsammans har vi sedan 2012 sett till att allt ”rullat på” och stabilt och stadigt växt sig starkt.

Välkomna att höra er om ni önskar min hjälp med att ro ert projekt i land!