Etikett: ESF-projekt

Detta var ESF-projektet Dalalyft

Mellan 2010-2014 arbetade jag bl.a. som projektledare för ESF-projektet Dalalyft. Dalalyft kompetensutvecklade närmare 1700 chefer och anställda i 450 småföretag i länet. Utbildningsinsatserna grundade sig på kompetensbehovsanalyser och samordnades över branschgränser på företagens egna villkor i tid och rum. Digitala dellösningar var en förutsättning för att detta skulle vara möjligt. I mina generella arbetsuppgifter ingick…

av dalapeter 11 december, 2016 Av

ESF-projektet Dalalyft utnämndes till strategiskt viktigt projekt i Sverige för tillgänglighetsfrågor

I min roll i ESF-projektet Dalalyft (2010-2014) engagerade jag mig starkt i bl.a. tillgänglighetsfrågor för företagare. Detta ledde till att vi blev utnämnda till 1 av totalt 4 strategiskt viktiga projekt i Sverige och medförde djupare samarbete med andra ESF-projekt i bl.a. Polen.  ”Jag gjorde en resa som egen företagare. Innan jag började här i projektet,…

av dalapeter 11 december, 2016 Av