Etikett: transnationellt samarbete

Detta var ESF-projektet Dalalyft

Mellan 2010-2014 arbetade jag bl.a. som projektledare för ESF-projektet Dalalyft. Dalalyft kompetensutvecklade närmare 1700 chefer och anställda i 450 småföretag i länet. Utbildningsinsatserna grundade sig på kompetensbehovsanalyser och samordnades över branschgränser på företagens egna villkor i tid och rum. Digitala dellösningar var en förutsättning för att detta skulle vara möjligt. I mina generella arbetsuppgifter ingick…

av dalapeter 11 december, 2016 Av