Uppdragsutbildningar

  • Önskar ni ta era IT/IKT-kunskaper till nya nivåer?
  • Har er skola, förening eller företag anslutit er till G Suite och behöver lära er hur allt funkar?
  • Önskar ni lära er att bygga en digital plattform för distanslärande?
  • Önskar ni lära er att bygga hemsidor i WordPress?
  • Önskar ni lära er jobba med rörlig bild och ljud på era webbplatser?
  • Önskar er skola lära er mer om flexibelt lärande kopplat till neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (såsom ADHD, Asperger, Autism)?

Om du/ni svarat ja på någon av dessa frågor så kan jag hjälpa er med detta!

På ett pedagogiskt, inspirerande och lösningsfokuserat sätt gör vi resan tillsammans!

Handledning, coachning och rådgivning kan ske både i workshops på arbetsplatsen och online.

Jag har stor erfarenhet som utbildare och coach inom digitalisering i skola/vuxenutbildning samt i småföretag och tillsammans hittar vi de individuella lösningarna som passar ditt/ert lärande bäst!

Vad betyder IKT?

IKT. Informations- och kommunikationsteknik (IKT) är den del av informationsteknik (IT) som bygger på kommunikation mellan människor. Digitala verktyg som används i pedagogiskt/didaktiskt syfte och hur sådan teknik används i undervisningen tillhör det IKT-pedagogiska området. Förenklat skulle man kanske kunna säga att en IKT-utvecklare är en skolutvecklare med inriktning “fokus på digitala möjligheter” eller “fokus på digitalt lärande”.

Se några filmer om hur jag kan hjälpa er skola att införa IKT och flexibelt lärande i undervisningen.

En video som i stora drag beskriver på vilket sätt vi tillsammans skulle kunna utveckla kunskapen om IKT och flexibelt lärande på er skola för att göra undervisningen mer tillgänglig för alla.

En video som på fyra minuter förklarar vad begreppet ”Blended Learning” är, ett arbetssätt som jag kan hjälpa er utveckla på er skola. Jag utbildar er personal i att på egen hand kunna skapa digitala lärmiljöer för eleverna, klassbloggar, delade dokument, film, ljudfiler och andra digitala och intuitiva verktyg för ett med inkluderande och engagerande lärande för alla. Det är fantastiskt spännande, roligt och bra!

En video som förklarar begreppet ”Flipped Classroom”, ett arbetssätt som jag kan hjälpa er att införa på er skola genom att kompetensutveckla lärare i att skapa digitalt studiematerial på egen hand i form av filmer och annat.

En video där jag presenterar vårt arbete i en nordiskt samarbetsprojekt (NordPlus Handheld E-learning). I projektet ingick jag i ett projektteam bestående av deltagare från Sverige, Danmark, Norge, Island, Grönland och Lettland. Jag har besökt dessa länders vuxenutbildningar för erfarenhetsutbyten och även visat hur vi i DalaWux jobbar med detta. Berättarrösten är på engelska kan enkelt textas på olika språk genom att klicka på ikonen ”Undertexter” längst ned i videon högra hörn.

Ovanstående video är på engelska men är även textad på många olika språk. Se instruktionsvideon som visar hur du gör för att aktivera textning till önskat språk.